تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت پیمانکاران

 گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مختص شرکت های پیمانکاری میباشد ولی HSE راهرشرکتی باهرزمینه فعالیتی بصورت شخصی وحقوقی میتوانند دریافت کنند.

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شامل الزامات ایمنی درمحیط های پیمانکاری میباشد داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گویای اجرای رعایت موازین ایمنی درمحیط کار میباشد.

پیرو وضع قوانین جدید درمناقصات، کارفرمایان پیمانکارانی رامدنظر دارند که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران آنها توسط وزارت کارتایید وصادرشده باشد.

برای شروع روند گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میبایسنت ابتدا درسایت https://svcc.mcls.gov.ir/ ثبت نام ومدارک لازم بارگزاری نمایند.

نکته قابل تامل اینجاست مراحل ثبت وبارگذاری مدارک بعد ازمرحله ثبت وارسال دیگه نمیتوان ویرایش نمود اگرکوچکترین اشتباهی صورت گیرد چندین ماه کارعقب میفتد لذا بایستی ابتدا ازمشاورین باتجربه دراین زمینه اطلاعات کافی بگیرید پس اقدام به ثبت نام وفرستادن مدارک بفرمایید.

مراحل تشکیل پرونده وانجام کاردرپروسه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درچند مرحله انجام میشود مرحله اول بصورت آنلاین میباشد که ازطریق مراجعه به سامانه اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کشورwww.svcc.mcls.gov.ir صورت میگیرد بعد ازثبت نام ودرج اطلاعات شرکت ازقبیل مشخصات پیمانکار،اطلاعات مجوزپیمانکاری، نامه تغییرات و... انجام میگیرد.

بعداز اتمام ثبت نام وگرفتن تاییدیه ثبت نام بصورت تلفنی ازکانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کاراستان مربوطه بایستی برای تشکیل پرونده فیزیکی وارائه اصل مدرک اقدام گردد.

لازم بذکراست هرشرکت بایستی برای تشکیل پرونده به کانون انجمنهای صنفی مسئولین وبهداشت کار استان مربوط خویش مراجعه کنند.

مرحله بعدی باید یه کاشناس مسلط به اطلاعات حقوقی شرکت بعنوان نماینده برای انجام کار انتخاب شود، بعداز واریز مبلغذ تعیین شده درسایت کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کاراستان فیش راپرینت گرفته به همراه فرمهای داخل سایت که برروی سربرگه شرکت پرینت گرفته وتکمیل کنند بعلاوه مدارک موردنیاز درسایت کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کاراستان به کانون برای تشکیل پرونده حضور  بعمل رساند.

یکی ازمهمترین مدارک برای ارائه جهت تکمیل پرونده، گواهینامه آموزشی ایمنی کارفرمایان وکارگران میباشد.بدین نحوکه بایستی اعضا هیئت مدیره دردوره آموزشی ایمنی کارفرمایان وتمامی افراد لیست بیمه دردوره اموزشی کارگران شرکت کنند.

تعداد نفرات شرکت کننده دردوره های آموزشی کارفرمایی وکارگری توسط کانون انجمنهای صنفی مسئولیت مسئولین ایمنی وبهداشت مشخص میگردد.

دوره های آموزشی توسط مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت وزارت کارواموراجتماعی انجام میشود ولی مرکزتحقیقات اجازه تشکیل دوره آموزشی رابه مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی یابازرسان کاروموسسات آموزشی که مجوز آموزشی ازمرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاروزارت کار واموراجتماعی راداشته باشند، واگذار کرده است.

برای شرکت در دوره ها بعدازواریز وجه وارائه مدارک دوره برگزار میشود، بعدازشرکت ودریافت گواهینامه آموزشی بایستی ضمیمه مدارک تکمیلی درپرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گردد.

بازرس وزارت کارپرونده رابررسی میکند سپس به بررسی کمیته وزارت کارمیرسد درصورت تایید مدارک وبازرسی، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار به بخش صدورمیرسد.

مرکزمشاوره سیستم برتر درخصوص اطلاع رسانی وگرفتن انواع گواهینامه های داخلی وبین اللملی خدمات ارائه میگردد.

طریقه برون سپاری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درخصوص شرکتهای متقاضی ارائه خدمات میگردد، برای اطلاعات بیشتر باکارشناسان این مرکز تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات شرکت

مرکز مشاوره  و اطلاع رسانی سیستم برتر

مشاوره درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ، گواهینامه CE ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار، رتبه وگرید و...

آماده ارائه خدمات به متقاضیان گرامی میباشد.

پیوستن به ما

مرکز سیستم برتر

راههای ارتباطی باما:

02155209723

09100956184

info@systembartar.ir

© کلی حقوق این تارنما متعلق به مرکز سیستم برتر میباشد

Please publish modules in offcanvas position.