مقاله های مفید

گواهینامه EFQM

مدرک EFQM مشاوره مرکز سیستم برتر 021-55209723

گواهینامه EFQM اخذ مدرک efqm مدیران موفق

مدیریت کیفیت بنیادی اروپا درسال 1988 دراروپا تاسیس شد EFQM یاهمان European Foundation Quality Management درجهت آرمان برتری شرکتهای اروپایی درسطح جهان ارائه شد شرکتهای بزرگ اروپایی همچون بوش ،فیات، فیلیپس، نستله، فولکس و..درمجموع 14 شرکت بزرگ اروپایی درراستای پایداری برتر EFQM تاسیس کردند پس ازچندی مدل EFQM درایران مورد بررسی قرارگرفت مدل EFQM مدل اندازه گیری وعملکرد سازمانها بسوی تعالی سازمان بطریق اندازه گیری عملکرد وسنجش راههای مختلف صورت میپذیرد.

اخذ گواهینامه EFQM توسط سازمانها راه حل های مناسب جهت رفع علل وقوع وضعیت موجود جهت رسیدن بوضعیت مطلوب ارائه میدهد بدینوسیله سازمانها میتوانند با گرفتن گواهی نامه efqm بشرایط پایدار برتری دست یابند.

پیاده سازی EFQM

سازمانها جهت پیاده سازی efqm بادریافت گواهینامه EFQM وگذراندن دوره های تعالی سازمانها اصول تعالی سازمانها پیاده سازی نمایند وباارزیابی ویادگیری روش خودارزیابی ،سازمان خویش بسمت تعالی هدایت نمایند.

خودارزیابی سازمان باعث کشف نقاط قوت وضعف میشودو برنامه ریزی صحیح راه رسیدن بتحقق اهداف میباشد.

پایه های 9 گانه مدل efqm بردواساس استوارند

 • توانمندسازها
 • نتایج

عملکرد سازمان ،چگونگی پذیرش،تصمیمات تاثیر گذار وفعالیتهای نتیجه بخش جز توانمندسازها میباشند.

بررسی نتایج بدست آمده دربخش نتایج مورد بررسی قرارمیگیرد.

پایه های 9 گانه مدیریت بنیادی شامل موارد زیرمیباشد:

  1. رهبری : رهبری درسه زمینه مذکور دارای اهمیت است؛ نظارت فردی درراستای اجرا وثمربخشی مدیریت درسازمان، ارتباط بامشتریان وانگیزه بخشی کارکنان ازطریق تشویق وحمایت
  2. خط مشی: خط مشی سازمان براساس وضعیت حال واهداف انتظارات صاحبان ذی نغع تعریف میگردد ارزیابی دیتاهای حاصل عملکرد سازمان، نوآوری وخلاقیت کارکنان
  3. کارکنان : کارکنان سازمان تمامی زمینه های فعالیت مدیریت ،برنامه ریزی ،گسترش وحفظ دانش ،گفتگو بین سازمان وکارکنان وموردتوجه قراردادن میبایست مورد بررسی قرارگیرد
  4. منابع وهمکارها: این حوزه شامل مدیریت منابع ،همکارهای بیرونی، تجهیزات، مدیریت سازمان، مدیریت تکنولوژی ودانش قابل بررسی میباشد.
  5. فرآیندها : پیشرفت فرایندها بااستفاده ازنوآوری درراستای تکمیل و پیدایش ارزش افزوده برای مشتریان وصاحبان نفع ، طراحی گسترش محصول و خدمات براساس تقاضا و نیاز مشتریان ، تولیدو ارائه سرویس محصول  و خدمات و مدیریت و بهبود وآسانی درتعامل مشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
  6. نتایج مشتریان: حوزه نتایج مشتریان شامل دو قسم استنباطی وعملکردی میباشد بدین ترتیب تصویر سازمان نزد مشتریان، میزان رضایت ازعملکرد سازمان ودرجه رضایت فروش محصول وخدمات پس ازفروش سنجیده میشود.
  7. نتایج کارکنان: مشابه مورد قبلی میباشد یعنی بصورت استنباطی وادراکی مورد بررسی قرارمیگیرد میزان انگیزه ورضایت کارکنان موردسنجش قرارمیگیرد برپایه عملکرد ودستاورد ومشارکت کارکنان است.
  8. نتایج جامعه: حوزه نتایج جامعه مشابه موارد قبلی شامل دوقسم استنباطی وادراکی است میزان فعالیت یک فرد بعنوان شهروند مسئول ومیزان مشارکت فرد درجوامع مورد بررسی قرارمیگیرد.
  9. نتایج کلیدی عملکرد: نتایج کلیدی عملکرد شامل دوشاخص دستاورد عملکرد کلیدی و شاخص کلیدی عملکرد است نتایج مالی وغیر مالی درحوزه دستاوردهای کلیدی عملکرد مورد سنجش قرارمیگیرد. مباحث منابع بیرونی، همکاریها، ساختمانها ،تجهیزات ،طراحی و... میباشد

متقاضیان گواهی نامه efqm درموتور جستجو گر www.google.com کلمات کلیدی ذیل جستجو میکنند:

اخذ فوری گواهی efqm

گرفتن مدرک مدیران موفق

کدوم مرجع مدرک efqm صادر میکنند

گرفتن گواهی efqm

روش استعلام گواهی EFQM

دوره های مدیریت کیفیت بنیادی EFQM

از چه طریق میتوان گواهی EFQM گرفت

EFQM

با ما درارتباط باشید......

اطلاعات شرکت

مرکز مشاوره  و اطلاع رسانی سیستم برتر

مشاوره درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ، گواهینامه CE ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار، رتبه وگرید و...

آماده ارائه خدمات به متقاضیان گرامی میباشد.

پیوستن به ما

مرکز سیستم برتر

راههای ارتباطی باما:

02155209723

09100956184

info@systembartar.ir

© کلی حقوق این تارنما متعلق به مرکز سیستم برتر میباشد

Please publish modules in offcanvas position.