گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهی نامه HSE بمفهوم سیستم مدیریت بهداشت ,ایمنی ومحیط زیست میباشد.

یک طرح ومدل باتوجه بصنعتی که داریم باید بررسی شود کدام HSE پیاده کنیم به همین دلیل روشها متفاوت است.

Hse بمعنی شناخت محیط ومدیریت کردن درراستای حذف یاکنترل خطرمیباشد بنحویکه خطرات احتمالی محیط کاروخطراتی که تمام کارکنان راتهدید میکند ازنظرمالی وجانی بررسی وپیشگیری شود ودر حین پروژه ازصدمات واسیبها کاسته شود.

Hse  درمراحل قابل ذکرزیردرطول پروژه قابل پیاده سازی واجرا میباشد:

1.ارزیابی

2.انتخاب

3.قبل ازتصویب پروژه

4.قبل ازساخت

5.ساخت ونصب

6.قبل ازراه اندازی

7.راه اندازی وعملیات

اهداف ومزایای اجرای HSE  :

- بررسی پروژه ازنظرمسایل بهداشت,ایمنی ومحیط زیست درتمامی مراحل

-اطمینان به مدیریت درمشخص کردن ریسکها وروشهای کنترل وکاهش آنها

-رعایت استانداردهای موجوددرارتباط با پروژه درتمامی مراحلHSE  

-کاهش هزینه ها وافزایش سودآوری ورقابت دربازارجهانی بسترسازی مناسب جهت اخذ واجرای کلیه استانداردهای مدیریت بهداشت,ایمنی ومحیط زیست.

-افزایش اطمینان پرسنل ازکاهش وکنترل خطرات بالقوه وبالفعل موجودرپروژه واثرات سوء آنها

گواهی نامه HSE ( گواهینامه HSE_MS )

گواهینامهHSE_MS تشکیل شده ازدواستاندارد سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS18001 وسیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 میباشد.

HSE-MS یاهمان Health saftly and Environment Management System بمفهوم سیستم پلن مدیریتی بهداشت ,ایمنی ومحیط زیست است

گواهی نامهhse-ms یه طرح وپلن اختصاصی برای هرپروژه است که باید توسط کارشناس hse نوشته وبه کارفرما ارايه گردد.

HSE_MS مورد نظر درمناقصات پلنی است که روشهای کاهش خطر وکنترل ریسک دقیق وهوشمندانه طراحی شود.

برای اطلاعات بیشتردرموردHSE  وhse-ms  میتوانید باکارشناسان مرکزسیستم برتر تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات شرکت

مرکز مشاوره  و اطلاع رسانی سیستم برتر

مشاوره درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ، گواهینامه CE ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوز اداره کار، رتبه وگرید و...

آماده ارائه خدمات به متقاضیان گرامی میباشد.

پیوستن به ما

مرکز سیستم برتر

راههای ارتباطی باما:

02155209723

09100956184

info@systembartar.ir

© کلی حقوق این تارنما متعلق به مرکز سیستم برتر میباشد

Please publish modules in offcanvas position.